प्रदीप, आना र दिव्याको मुख्य भूमिका रहने फिल्म ‘एक्टर’को गरियो शुभमुहूर्त