“बागेश्वरी क्युएफएक्स” अर्को साताबाट खोल्ने तयारीमा छौं : प्रबन्धक सन्जीव शाक्य