‘खजुरे ब्रो’को दोस्रो गीत ‘मनि मनि’ : पैसा उडाउँदै नीति