‘नेपाल आइडलबाट आएको र ममीले जम्मा गरेको पैसाले एउटा घर बनाउने चाहाना छ’ – सज्जा