“विवाहपछि आँचलको अनुहारमा चमक” आँचलको यस्तो छ उत्तर