सलिनमान किन भने फिल्मभन्दा व्यवसायलाई प्राथमिकता दिँदैछु ?