पुरानो कुराले फेरी रुवायो अभिनेत्री परमितालाई, भिडियोबाट मागिन् माफी