विराजको ‘१२ गाउँ’बाट न्यान्सी खड्काले डेव्यू गर्दै