‘महाजात्रा’को नयाँ पोस्टर : फणीन्द्र र सम्पदाको झल्किएको खुशी परिवार