‘महाजात्रा’ : पूर्वमा प्रचारप्रसार सुरु, पोस्टरले सजियो गाडी