‘भष्मे डन’का फ्यानहरुद्वारा नेपालगन्जमा ‘बेस्ट विसेस्’ केक