‘ज्याकी : आईएम ट्वान्टी वान’को पोखरामा ‘विशेष शो’ हुने