‘ज्याकी’ लाई प्रिमियरमा अधिकांशको प्रतिक्रिया : नयाँ कथा र फरक शैलीमा बनेको फिल्म