पल र आँचल लामो समयपछि एकैसाथ, संगै बसेर हेरे फिल्म