‘बुलाकी’ निर्माताले गरे हलबाट चलचित्र उतार्ने घोषणा