‘ज्याकी’ ट्रेलर : बुवाको सपना पूरा गर्न आफ्नो सपना त्यागेका धिरज