भर्सटाइल रवि : जडिया क्यारेक्टरमा गाएको ‘बाग्लुङ पन्चकोट’लाई २० लाख भ्युज