नारायणको ‘चिसो सिरानी’ : एकल नारी र प्रौढ शिक्षकबीचको प्रेमकथा