मौसम निर्देशित ‘ए होर माया’ : रिलिज भएको छोटो समयमै करोड क्लबमा