‘पूजाका प्रेमी जस्तो सोझो अरु कोही छैन जस्तो लाग्छ’- शोभित बस्नेत