दयाहाङ राई बने भेरीको ‘डायनामिक क्युआर’को पहिलो ग्राहक