‘नाईं नभन्नू ल ६’का नायकको सुटिङस्थलबाटै क्यारेक्टर लिक