दया भन्छन् , ‘आफुले रिजेक्ट गरेका धेरै चलचित्र पछि हिट भएका छन्’