सुरज गैह्रे ‘विवश’को कारुणिक सृजना ‘एउटा यस्तो मुर्ति’मा डिप्रेसनको कथा