तीज गीतमा प्रेमको निरन्तरता : रचनासंग गाए ‘मुग्लिनको बाटो’