सागरबाबु निर्देशित “सम्झी सम्झी”मा प्रविनको जीवन्त अभिनय