रुबिना र शिशिर फिचर्ड “परानी”मा नव दम्पतीबीचको प्रेमिल कथा