बुद्ध लामाको “जाले रुमाल” रिलिज, बुद्ध र केविकाले बाँधे जोडी