प्रेम वियोगको पीडा “कस्तो मन रैछ” रिलिज, रमेश र विज्ञानको मनछुने आवाज