लक्ष्मण सुवेदी निर्देशित “मेहन्दीको रङ्ग” रिलिज, प्रेम जाँच्ने मेहन्दीप्रति कटाक्ष