चोखो प्रेममा धर्म तगारो बन्दा निस्किएको पीडा “दिल दुखो”