गायन संगै अभिनयमा पनि फिट भुमिका, “कर्मैले बिगार्छ”मा अविष्यकसंग देखिइन