अश्विनी झा भए फेसन डिजाइनर काउन्सिल अफ नेपालको सल्लाहकारमा नियुक्त