नयाँ प्रतिभालाई प्रेमको साथ : “टोपी शिरैमा” गीतमा दिए तारा थापालाई अवसर