“सबै किसानहरुलाई सम्मान” भन्दै सलमानले पोस्ट गरे यी तस्वीर