‘अर्जुन रेड्डी’ नेपाली भर्सनको अडिसन सम्पन्न , देखियो यस्तो भिड