पूर्व मिस नेपालगन्ज सुमन थापाद्वारा आशु मेकअप स्टुडियोको उद्घाटन