‘अर्जुन रेड्डी’ नेपाली भर्सनको लिड कलाकारका लागि अडिसन हुँदै