शुक्रबारबाट हल खुल्दै, सुरुको दिन ‘आमा’ र ‘सेन्टिभाइरस’ लाग्ने