दिग्गजको प्रेमिल सृजना “केटो अलि कमाउने होस्”लाई रुचाइयो