स्वर्गिय रंगपत्रकार गौतमलाई मरणोपरान्त पुरस्कार प्रदान