स्वस्तिमाले अझैपनि पाएकी छैनन् पहिलो फिल्मको आधा पारिश्रमिक