मृत्युसँग लडिरहेका कलाकार अनुपमको उपचारमा पैसाको अभाव, सोनुले गर्ने भए सहयोग