पोखरामा ‘महाजात्रा’ टिम : इन्फर्मेटिक कलेजका विद्यार्थीसँगै कक्षामा