चलचित्र छायांकन लागि बाँकेका सम्भावित स्थानको बारेमा सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया