महेन्द्र राजको मेलोडियस गीत “रुमालै चिनो धोई धोई”मा लक्ष्मी र जीवन (भिडियो)