‘ह्यारी कि प्यारी’को गीत ‘धरहरा’ : रेखा थापाको ठुम्का