फ्राइडे रिलिज : आजबाट हलमा ‘के घर के डेरा’ र ‘नालापानी’