‘कुरै कुरामा’ रिलिज, सौगात र सुरक्षाको मेलोडियस आवाज