गोपाल जिएमले गरे “कुन बजार घुमाइदिउँ”बाट कमव्याक, गितासँग बाँधे जोडी